Ik vind het erg leuk om bij  kinderen de ontwikkeling te zien en ze daarbij te ondersteunen in hun ontwikkeling. Dit doe ik door met ze te knutselen, boekjes lezen, zingen, dansen, naar buiten te gaan en ze vrij te laten spelen. Ik gebruik graag thema's waar we dan een aantal weken mee bezig zijn. Daarbij geef ik VVE KIKI aan kinderen (Vroeg- en Voorschoolse Educatie). Waarbij Kiki een beer is die van alles beleefd. Ook aangedragen thema's van kinderen door iets uit hun omgeving of school kunnen worden gebruikt.

Het aanbieden van kleinschalige opvang aan huis is iets waar ik enthousiast van wordt. Deze manier van opvang maakt dat er aandacht is voor het kind als individu, maar ook dat er ruimte is om in een veilige sfeer om te leren gaan met andere kinderen.

Ik vind het belangrijk dat een kind zich in de eigen tempo kan ontwikkelen en op deze manier de wereld ontdekt. Hierbij pak ik kansen om het kind te begeleiden in de ontwikkeling. Hierin zal het kind successen ervaren en met hulp steeds een beetje verder komen in hun ontwikkeling. Natuurlijk staat veiligheid, vertrouwen en plezier hierbij centraal.

Wij beschikken over een ruime opvang en een grote ruime afgesloten tuin. Hierdoor hebben de kinderen alle ruimte om te spelen. Voor alle leeftijden is er voldoende speelgoed ter beschikking.  Er is een afgesloten ruimte aanwezig met goedgekeurde veilige bedjes voor kinderen die overdag slapen.

Ik ga graag met de kinderen naar buiten. We wonen vlakbij het bos waar iedere keer weer andere dingen te zien zijn. Ook zijn we lid van Speeltuinvereniging Beerta. Op de kinderboerderij is ook altijd wel wat te beleven en bij slecht weer is de bibliotheek vaak een groot succes.

Voor de kinderen proberen we een vast dagritme te hanteren. Het dagritme laten we zien met dagritme kaarten zodat voor de kinderen duidelijk is wat er die dag op het programma staat. Voor baby's wordt voor zover mogelijk het eigen ritme aangehouden.   

 

Ik vind het erg belangrijk om zelf op de hoogte te blijven van de veranderingen in de kinderopvang en de theorie zo af en toe even op te frissen. Daarom heb ik de afgelopen tijde de volgende cursussen gevolgd:

8-4-2022

5-4-2022 Een gezonde kinderopvang - train-de-trainer

1-4-2022 SBB Maatwerk bieden in begeleiding

30-3-2022 SBB Objectief oordelen en feedback

10-10-2021 BHV

26-06-2021 Summerschool 2021 (8 modules, namelijk beweegstimulering bij kinderen, hoogbegaafde kinderen, oog voor diversiteit, kinderen en emoties, stttt slaapt de baby?, straffen en belonen (tips en valkuilen), zelfreflectie groei door ervaring en herkennen en omgaan met taalontwikkelingsstoornis (TOS)

29-04-2021 Herhaling EHAK

20-7-2019 Summerschool 2019 (8 modules, namelijk positief opvoeden, ADHD, mediawijs, risicovol spelen, communicatie tussen opvang en ouders, focus op baby's, voedselveiligheid en groen moet je doen)

23-3-2019 professionele babyopvang (IKK)

5-3-2019 Update Meldcode Kinderopvang, meldcode module A

5-2-2019 Herhaling EHAK

15-8-2018 Structureren en grenzen stellen

27-7-2018 Praten en uitleggen

6-7-2018 Summerschool 2018 (8 modules, namelijk Interactief voorlezen, Twee=Nee, Omgaan met plaag- en pestgedrag, Spel- en speelgoed voor ontwikkeling, Breinkennis, Kinderziektes, Zindelijkheid en Mindfull in de opvang)

20-6-2018 Rouwverwerking bij kinderen

24-4-2018 Workshop meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

5-10-2017 Pedagogische Doelen

12-9-2017 EHAK (Eerste Hulp Aan Kinderen)

23-11-2014 VVE Kiki

19-6-2013 Omgaan met vermoedens van kindermishandeling van de gastouder

10-9-2010 Gastouderacademie

1-9-2010 Calibris (begeleiden stagiaires, tegenwoordig SBB)

1-4-2009 Introductiecursus voor gastouders

9-7-2008 Montessoridiploma

9-7-2008 Getuigschrift Lerarenopleiding Basisonderwijs

19-5-2008 Testimonium GVO

15-7-2005 Propedeuse Lerarenopleiding basisonderwijs